Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Personel Dairesi Başkanlığı’nın 21.06.2018 tarih ve 82444403-200-E.48670 sayılı yazısı ekinde yer alan Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 20.06.2018 tarih ve 29 no’lu oturumunda aldığı 2018.29 sayılı kararı uyarınca, 30 Eylül 2018 tarihli ALES sonuçlarının açıklanacağı güne kadar yapılacak başvurularda mevcut ALES puanları geçerli kabul edilecektir.
Bu çerçevede;
- Enstitümüz lisansüstü programları 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı giriş sınavlarına katılma başvurusu, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Personel Dairesi Başkanlığının 11.06.2018 tarih ve 82444403-200-E.41885 sayılı yazısı uyarınca ALES sonuç belgesinin geçerli olmaması nedeniyle reddedilenlerin durumları Enstitümüz tarafından güncellenerek, ALES sonuç belgesinin geçerli olanların başvuruları kabul edilmektedir.
Bu kapsamda yer alanların başvuru sisteminden durumlarını kontrol etmeleri, güncelleme gerçekleşmediği takdirde ivedilikle Enstitümüze başvurmaları, katılmak için başvurdukları sınavların yapılacağı gün ve saatte Üniversitemizde hazır bulunmaları önem taşımaktadır.

- Başvurusu kabul edilen ancak GSÜ-Başvuru sistemine yükledikleri ALES sonuç belgelerini güncellemek isteyen adayların ise, sunmak istedikleri farklı ALES sonuç belgesini kural olarak 22.06.2018 günü mesai saati bitimine kadar ve en geç, katılacakları yazılı sınavın başlama saatine kadar bir dilekçe ekinde Enstitümüze iletmeleri gerekmektedir. 
Önemle duyurulur.

Category: Annonces