FeyzaAkAkyol (2)

eposta :  feyzaak@gsu.edu.tr

Oda No :

Çalışma Alanları : 

Akademik Hayatı

Eğitim Geçmişi    :

1996-2005 Sosyoloji Doktorası Université de Provence, Aix en Provence “Construction de l’identité féminine dans le processus migratoire: le cas Turquie-France” (“Göç sürecindeki Türk kadın kimliğinin oluşumu: Türkiye- Fransa örneği”) Danışman: Roger ESTABLET

1995-1996 Sosyoloji Yük. Lis. (DEA) Université de Provence, Aix en Provence “Représentations de la femme: une analyse de discours des travailleurs turcs immigrés en France” (Kadının temsilleri: Fransa’ya göç eden Türk işçileri üzerinde bir söylem analizi”) Danışman: Roger ESTABLET

1994-1995 Sosyoloji Yük. Lis. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Yüksek Lisans Dersleri

1989-1994 Sosyoloji Lisansı ODTÜ, Ankara

1981-1989 Galatasaray Lisesi, İstanbul Matematik Bölümü

Mesleki Geçmişi :

Ocak 2009-… Toplumsal Araştırmalar Merkezi Müdürü Galatasaray Üniversitesi Şubat

2006-… Yardımcı Doçent Galatasaray Üniversitesi, İstanbul Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Kasım

1999-2005 Araştırma Görevlisi Galatasaray Üniversitesi, İstanbul Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Kasım

1994-Kasım 1999 Araştırma Görevlisi Galatasaray Üniversitesi, İstanbul İletişim Fakültesi Haziran-Ekim

1993 Stajyer Araştırmacı Piar Gallup Research Co., İstanbul 

Akademik Yayınlar

Makaleler

  • “Parçalanmış Kimlikler: Fransadaki Göçmen Türk Kadınlarının Özel_kamusal Stratejileri” in Didem Danış- Verda İrtiş (der.), Entegrasyon Ötesinde Türkiye’den Fransa’ya Göç ve Göçmenlik Halleri, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2008
  • “Femmes en quete d’identité: Exemple des femmes turques immigrées en France” in İpek Merçil (coord) Les faces multiples de la modernité turque, Paris L’Harmattan, 2008
  • “Identification morale et émotionnelle des supporters turcs à leur club”,(Feyza Ak Akyol, İpek Merçil ortak yayın)“Justice, Ethique et Sport” Semineri notları, Istanbul, 16 Nisan 2004, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, 2005
  • Türkiye’de Otomotiv Sektörü İşçilerinin Sosyokültürel Profilinden Bir Kesit”, (Feyza Ak, Barlas Tolan, Nazlı Ökten, Buket Türkmen ortak yayın), Yıldızhan Yayla’ya Armağan, İstanbul, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, No: 4, 2003
  • “Kimlik Stratejileri ve Fransa’daki Göçmen Türk Kadınları”, Tarih ve Toplum, İstanbul, Mart, 2002
  • “Les représentations de la femme chez les travailleurs turcs immigrés en France”in Isabelle Rigoni (coord.), Turquie, les mille visages. Politique, religion, femmes, immigration, Paris, Editions Edition Syllepse, 2000

Araştıma Projeleri

Türkiye’de Dönüşen Evlilik Stratejileri, adlı araştırmada araştırma yürütücüsü, İstanbul, Galatasaray Üniversitesi, 2010-

Aşkta Kadın-Erkek Farklılıları, adlı araştırmada araştırma yürütücüsü, 2006-2009

Türkiye’de Taraftar Kimlikleri Araştırması: Tutkudan Şiddete Futbol Taraftarlığı adlı araştırmada araştırma yürütücüsü İstanbul, Galatasaray Üniversitesi, 2003-2004

Sosyo-kültürel Kimlik Yapılanması Açısından Türk Otomotiv Sanayi İşçisinin Profili: Tofaş Örneği, adlı araştırmada araştırma asistanı, İstanbul, Galatasaray Üniversitesi, 2001-2002

Popüler Kültür Ürünlerinde Kadın İstihdamını Etkileyebilecek Öğeler, adlı Araştırmada araştırma asistanı, Ankara, KSSGM, 1998-2000

Tebliğler

Fransa’da Türk Mevsimi kapsamında düzenlenen “Rencontre France-Turquie temalı tartışmalar dizisinde “ Les femmes turques ici et ailleurs” , Bourgoin Jailleu, Lyon, 6 mars 2010, Maison du Dialogue

İstanbul Fransız Kültür Merkezi tarafından düzenlenen Migration Turque en France: Quels ancrages? adlı etkinlik kapsamında “ Les projets migratoires des femmes immigrées turques en France”, İstanbul, 15 Fevrier 2010, Institut Français d’İstanbul

Rennes Üniversitesi ve Avrupa Konseyi tarafından düzenlenen Avrupa’da Spor ve Şiddet konulu kongede “Tutkudan Şiddete Türkiye’de Futbol Taraftarlığı”, Rennes, 2-5 Nisan 2007, Universite Rennes 2

Centre de Culture Européenne tarafından 8 ülke ile ortak olarak yürütülen Culture: Ciment de l’Europe (Projet Grundvit (lié au programme Socrates): éducation des adultes et autres parcours éducatifs,) adlı proje kapsamında « Condition féminine en Europe / “Avrupa’da Kadının Durumu” İstanbul, 30-31Mart 2007, Galatasaray Üniversitesi

Galatasaray Üniversitesi ve AISLF tarafından düzenlenen Uluslararası Sosyoloji Kolokyumu, Parçalanmalar Çağında Yeni Toplumsallıklar adlı kolokyumda “Différences masculines-féminines dans l’amour”, İstanbul, 12-14 Mayıs 2004, Galatasaray Üniversitesi

Galatasaray Üniversitesi ve CIES tarafından düzenlenen Justice, Ethique et Sport adlı seminerde “Identification morale et émotionnelle des supporters turcs à leur club” adlı tebliğ, Istanbul, 16 Nisan 2004, Galatasaray Üniversitesi

Université Paris 8 ve IRESCO tarafından düzenlenen Les transformations de la société turque contemporaine, en Turquie et en exil adlı kolokyumda “ Les représentations de la femme chez les travailleurs turcs immigrés en France” adlı tebliğ, Paris, 9-10 Aralık 1999, IRESCO

Bilimsel Kurulışlara Üyelikler

Türkiye Araştırmacılar Derneği (İstanbul)

Association Internationale des Sociologues de la Langue Française (Fransa)

Görseller