ElgizYilmaz

eposta :  elyilmaz@gsu.edu.tr

Oda No :

Çalışma Alanları : Halkla İlişkilerde Yeni Teknolojiler, Kişiler arası İletişim, Kurum İçi İletişim, Liderlik, Sağlık İletişimi

Akademik Hayatı

Eğitim Geçmişi  :

2005-2007 Doktora Université Michel de Montaigne Bordeaux 3 Bordeaux

2002-2004 Yüksek Lisans / Master Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler Bilim Dalı İstanbul

1997-2002 Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi İstanbul

1989-1997 Özel Saint-Benoit Fransız Lisesi İstanbul

Mesleki Geçmişi :

2008- Yardımcı Doçent Doktor Galatasaray Üniversitesi İstanbul

2004-2008 Araştırma Görevlisi Galatasaray Üniversitesi İstanbul

2002-2003 Stratejik İletişim Uzmanı Amerikan Hastanesi İstanbul

Verdiği Dersler  :

COM191 – İletişim Mesleklerine Giriş

RPP207 – Kişilerarası İletişim

RPP307 – Halkla İlişkiler ve Etkileşimli Medya

COM120 – Medya Mesleklerine Giriş

RPP208 – Pazarlama Halkla İlişkileri

COM405 – Bitirme Projesi l

COM406 – Bitirme Projesi ll

COE614 – Marka Yönetimi (Pazarlama İletişim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans)

RPS583 – Marka Yönetimi (İletişim Stratejileri ve Hİ Tezsiz Yüksek Lisans)

Français de Special (Hazırlık Sınıfı)

Akademik Yayınlar

Kitap

Elgiz Yılmaz, 2010, Temmuz, , Berlin, Almanya, s:364: Communication entre publics internes-extrants en milieu hospitalier (yayımlanmış doktora tezi)

Makale

Elgiz Yılmaz, 2005, Haziran 2005, Prof.Dr. Özden Cankaya, Doç.Dr. Dilruba Çatalbaş, Doç.Dr. Hülya Uğur Tanrıöver, Yrd.Doç.Dr. Nebahat A.Çomak, İleti-ş-im Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Akademik Yayını, İstanbul, 2, s:37-53: Kurum İçi İletişimde Yeni Bir Yaklaşım: e-learning

Yüksek Lisans Tezi 

Elgiz Yılmaz, 2004, , s:171: Değişim Yönetimi ve Yeni Bir İletişim Aracı Olarak E-Learning

Bilimsel toplantılarda sunulan/basılan bildiri

Elgiz Yılmaz, Nebahat Akgün Çomak, “13th Reputation Institute Conference Ensuring Business Continuity through Impactful Reputation Management”(13. İtibar Enstitüsü “Etkili İtibar Yönetimi ile İş Sürdürülebilirliğini Sağlama” Konferansı), “The Reputation Symbol of Ottoman Empire and Turkey: Tulip:A Semiotic Approach to Political Identity’s Transition”, Amsterdam, Hollanda, 28-30 Mayıs 2009.

Banu KARSAK, Elgiz YILMAZ, 12th International Conference on Reputation, Brand, Identity & Competitiveness, Pekin, Çin Halk Cumhuriyeti, How Chinese Toys Managed Crisis Communication In Turkey? : Case Of MATTEL”, 29 Mayıs – 1 Haziran 2008.

Banu KARSAK, Elgiz YILMAZ, 14 th Annual International Conference on Industry Engineering, and Management Systems, Holiday Inn Oceanfront Hotel, Florida, ABD New Marketing Public Relations Trend: Customer as a Business Partner in Corporate Innovation Strategies “, 10-12 Mart 2008.

Yrd.Doç.Dr. Halime Yücel ALTINEL – Ar.Gör. Elgiz YILMAZ, 2005, , 2. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi: , s:18: REKLAMLARDA ÇOCUKLARA YÜKLENEN YENİ İŞLEVLERİN TOPLUMSAL KOŞULLANDIRMAYA ETKİSİ

Yrd.Doç.Dr. İnci Çınarlı – Ar.Gör. Elgiz Yılmaz, 2005, , 1. Uluslararası Medya Okuryazarlığı Konferansı, s:10: Sağlık Bilincinin Oluşturulmasında Medya Okuryazarlığının Önemi

Yrd.Doç.Dr. İnci Çınarlı – Ar.Gör. Elgiz Yılmaz, 2005, , 4th Global Conference Making Sense of: “Health, Illness and Disease, s:14: The Media Manufacturing the Sense of Health, Illness and Disease: Health Coverage in Turkish Newspapers

A.Özkan-E.Yılmaz, 2005, The International Forum for Social Sciences and Health (IFSSH), Health Challenges of The Third Millenium, World Congress, (21-26 aot), Yeditepe Üniversitesi / İstanbul: The State of The Mass Communication Tools in Satisfying Pregnant Women’s Education Needs”

Diğer

Elgiz Yılmaz, 2002, İstanbul Tabip Odası Kurumsal Web Sitesi, http://www.istabip.org.tr/genel/yorumarsiv.asp: Tıp Sembolü

Görseller