DilrubaCatalbasUrper

eposta :  dcatalbas@gsu.edu.tr

Oda No :

Çalışma Alanları : Gazetecilik, Medyanın Ekonomi Politiği, Kamu Hizmeti Yayıncılığı, Yeni Medya

Akademik Hayatı

Eğitim Geçmişi    :

1996 Doktora Londra Üniversitesi Goldsmiths’ College, Medya ve İletişim Çalışmaları Bölümü Londra

1991 Yüksek Lisans Leeds Üniversitesi İletişim Enstitüsü Leeds

1983-1987 Lisans İ.Ü Basın-Yayın Yüksekokulu İstanbul

Mesleki Geçmişi :

2006 Profesör (Genel Gazetecilik) Galatasaray Üniversitesi İstanbul

2003-2004 Misafir Öğretim Üyesi Doğu Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi Gazimağusa

2000 – Doçent (Genel Gazetecilik) Galatasaray Üniversitesi İstanbul

1996-2000 Yardımcı Doçent Galatasaray Üniversitesi İstanbul

Verdiği Dersler    :

JOU204 – Etkileşimli Medya Kuramları

JOU404 – AB ve Medya

COM405 – Bitirme Projesi l

COM406 – Bitirme Projesi ll

COM721 – Yeni Medya, İletişim ve Toplum (Medya ve İletişim Çalışmaları Doktora)

COE652 – İş Yönetimi İletişimi (Pazarlama İletişim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans)

COM502 – Kültür Endüstrileri ve Medyanın Ekonomi Politiği (Medya İletişim Çalışmaları Yüksek Lisans)

RPS592 – Yazılı ve Görsel İleti Tasarımı (İletişim Stratejileri ve Hİ Tezsiz Yüksek Lisans)

Akademik Yayınlar

Makale

Dilruba Çatalbaş Ürper (2011) “Rival discourses on the ‘war on terror’: Afghanistan and Iraq wars in the opinion columns of liberal and Islamist newspapers in Turkey”, Global Media and Communication, Volume 7, Number 3, pp. 275-279.

Dilruba Çatalbaş, 2003, , TBSjournal 10; Spring-Summer; http://www.tbsjournal.com/catalbas%20turkey.html: Divided and Confused:The reporting of the first two weeks of the war in Iraq on Turkish television channels

Dilruba Çatalbaş, 2003, TBSjournal 10; Spring-Summer;http://tbsjournal.com/catalbas.html: ”Glocalization”- a case History: Commercial Partnerships and Cooperation between Turkish and American Satellite Broadcasters

Dilruba Çatalbaş, 2003, Eylül , Doğu-Batı, Ankara, Sayı:25: Savaşı Aktarmak ve Anlamlandırmak: Gazeteciliğin Profesyonel Değerleri ve Yaygın Medyanın Tutumu

Dilruba Çatalbaş, 2000, Temmuz, Bizim Gazete, İstanbul: Radyo ve Televizyon Yayınlarının Düzenlenmesi ve Kamu Hizmeti Kavramı: Britanya Yayıncılık Modeli ve Düşündürdükleri

Bildiri

Dilruba ÇATALBAŞ ÜRPER, “Türkiye’de İnternet gazetelerinde Yaş ve Cinsiyet Ayrımcılığı”, 9. Galatasaray Avrupa Günleri: Avrupa’da ve Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet, 20-21 Ekim 2011, GSÜ, İstanbul.

Dilruba Çatalbaş Ürper, 2009, 3rd International Women’s Conference: Gender at the Crossroads, Mağusa, KKTC: Media’s Obsession with Body: Ageism and Sexism in Online Editions of Popular Turkish Newspapers

Dilruba Çatalbaş, 2004, 5-7 Mayıs, , International Conference: Ethics in Communication, Doğu Akdeniz Üniversitesi, GaziMağusa : Whether and to What Extent Should Internet be Shaped As Public Service?

Dilruba Çatalbaş, 2004, Mart, , Uluslararası Sempozyum, Istanbul: Reporting in, about and from Turkey: Resident Foreign Correspondents of American Media in Turkey

Dilruba Çatalbaş, 2003, Aralık, , Uluslararası Konferans: Faces of the War, Ankara: Reporting and Interpreting the War: The wars in Afghanistan and Iraq in the opinion columns of Turkish newspapers

Dilruba Çatalbaş, 2001, Nisan, , Uluslararası İletişim Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir: Civic Journalism: A New Form of Manipulation or a Way Forward for Democracy?

Dilruba Çatalbaş, 2001, 25 Mayıs, , 2.İletişim Kongresi, İstanbul: Sayısal Gelecek ve Kamu Hizmeti: Çözümsüz Bir Denklem mi?

Dilruba Çatalbaş, 2000, Mayıs, , Ulusal İletişim Sempozyumu, Ankara: Kamu Hizmeti Yayıncılığı Kurtarılmalı mıdır?: Yeni Milenyumda Kamu Hizmeti Yayıncılığı ve TRT’nin Konumu

Dilruba Çatalbaş, 2000, Mart, , 1.İletişim Kongresi, İstanbul: Tecimsel Yayıncılık ve Kamu Hizmeti Kavramı Bağdaştırılabilir mi? Normatif ve Teknolojik Söylemlerin Karşılaştırılması

Dilruba Çatalbaş, 1993, Haziran, , IAMCR Dublin Konferansı: Politics and Broadcasting in Turkey since the 1980s4

Kitap Bölümü

Dilruba Çatalbaş Ürper, 2007, Zehra Arat, Human Rights Policies and Practices in Turkey, Pennsylvania,USA: Freedom of Press and Broadcasting

Dilruba Çatalbaş, 2004, Ralph D. Berenger, Global Media Go to War, Spokane, WA, s:121-130: The 2003 War in Iraq and Perspectives on Turkish media

Dilruba Çatalbaş, 2004, Kasım, Nilgün Gürkan, Türkiye’de Kitle İletişimi, Turhan Kitabevi, Ankara, s:77-96: Türkiye’de Kamu Hizmeti Yayıncılığının Açmazları ve Geleceği

Dilruba Çatalbaş, 2000, James Curran , Media Organisations in Society, Arnold,Londra, s:126-148: Broadcasting Deregulation in Turkey: Uniformity Within Diversity

Yüksek Lisans Tezi

Dilruba Çatalbaş, 1991, , Institute of Communications, University of Leeds: Television Coverage of Foreign News: A Comparative Study of the BBC and TRT with Reference to the International Flow of News

Doktora Tezi

Dilruba Çatalbaş, 1996, , Goldsmiths’ College, University of London,Department of Media and Communication: The Crisis of Public Service Broadcasting: Turkish Television in the 1990s

Görseller