AsliDidemDanis

eposta :  ddanis@gsu.edu.tr

Oda No :

Çalışma Alanları : Şehir Sosyolojisi, Göç, Nüfus

Akademik Hayatı

Eğitim Geçmişi    :

2004-2008 Sosyoloji Doktorası EHESS, Paris

“Migration de transit et les réseaux des migrants irakiens de passage à Istanbul [Transit göç ve İstanbul’da Iraklı göçmen ağları]” (2004’te Université de Toulouse Le Mirail’dan EHESS’e transfer)

2002-2003 Misafir Doktora Öğrencisi Malmö Üniversitesi, IMER, Malmö

1998-2001 Sosyoloji Yük. Lis. Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara

“Yeni orta sınıfın konut tercihleri ve kapalı siteler : Bahçeşehir örneği”

1992-1997 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve Sosyoloji Lisansı (ÇAP) Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul

1984-1992 Galatasaray Lisesi, İstanbul

Mesleki Geçmişi :

Ocak 2011 – Doçent

Aralık 2008-… Öğr. Gör. Dr. Galatasaray Üniversitesi, İstanbul

Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

Eylül 2005-2008 Öğr. Gör. Galatasaray Üniversitesi, İstanbul

Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

Nisan 2004-Mayıs 2006 Yarı zamanlı araştırmacı IFEA, İstanbul

Eylül 1998-2002 Araştırma Görevlisi İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul

Verdiği Dersler    : 

Akademik Yayınlar

Kitap

Didem Danış, Migration de Transit et Réseaux Sociaux : le cas des migrants irakiens en Turquie, Editions Universitaires Européennes, Saarbrücken, 2010

Didem Danış & Verda İrtiş (Der.) Entegrasyonun Ötesinde: Türkiye’den Fransa’ya Göç ve Göçmenlik Halleri, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul. 2008.

Makaleler

Didem Danış, “Çerkezköy’e Dair Bazı Sosyolojik Gözlemler ve Öngörüler” Çerkezköy Değerleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Tekirdağ, 2010, ss. 117-122

Didem Danış & Damla Bayraktar, Irak’tan Irağa: 2003 sonası Irak’tan komşu ülkelere ve Türkiye’ye yönelik göçler, ORSAM araştırma raporu (2010 içinde yayınlanacak)

Didem Danış “İstanbul’daki Iraklı Göçmenlerin Parçalı Eklemlenme Sürecinde Toplumsal Ağlar”, Türkiye’ye Uluslararası Göç: Toplumsal Koşullar – Bireysel yaşamlar (Der.) B. Pusch & T. Wilkoszewski, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2010, ss.191-224

Didem Danış. “Arap Dayanışması Çözülürken: Suriye, Ürdün ve Lübnan’da Iraklı Mülteciler”, Ortadoğu Analiz, Cilt 1, Sayı: 9, Eylül 2009.

Didem Danış. “Irak’tan Uzağa: 1991 Sonrası Irak’tan Dışarı Göç”, Ortadoğu Analiz, Cilt: 1, Sayı: 6, Haziran 2009.

Didem Danış & Ayşe Parla. “Nafile Soydaşlık: Irak ve Bulgaristan Türkleri Örneğinde Göçmen, Dernek, Devlet”, Toplum ve Bilim, N.114, ss.131-158, 2009.

Didem Danış, Jean-François Pérouse, Cherie Taraghi (2009) Integration in Limbo: Iraqi, Afghan and Maghrebi Migrants in Istanbul, Land of Diverse Migrations, (Eds.) A. İçduygu & K. Kirişçi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2009.

Didem Danış & Füsun Üstel. “Türkiye’den Fransa’ya göçün toplumsal ve tarihsel boyutları”, Entegrasyonun Ötesinde: Türkiye’den Fransa’ya Göç ve Göçmenlik Halleri, D. Danış & V. İrtiş (Der.) İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.1-34. 2008.

Didem Danış. “A Faith That Binds: Iraqi Christian Women on the Domestic Service Ladder of Istanbul” Iraqi Christian Women in the Domestic Service Ladder of Istanbul: Solidarity or Exploitation”, Journal of Ethnic and Migration Studies. V.33 (4): 601-615, May 2007.

Didem Danış. “Transit Göç ve Ulusötesi Dini Ağlar: İstanbul’da Iraklı Keldani Katolik Göçmenler”, Kökler ve Yollar: Türkiye’de Göç Süreçleri (Der.) A. Kaya & B. Şahin, İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınları, 521-544. 2007.

Didem Danış. “Attendre au Purgatoire : les réseaux religieux de migrants chrétiens d’Irak en transit à Istanbul”, REMI, V.22 (3): 109-134. 2006.

Didem Danış & Jean-François Pérouse. “Zenginliğin Mekânda Yeni Yansımaları: İstanbul’da güvenlikli siteler”, Toplum ve Bilim, No.104. ss.92-103. Kasım 2005. Paris 2002.

Didem Danış & Ebru Kayaalp. “Bir Bağlamlandırma Denemesi: Göçmenlik Deneyimleri”, Istanbul’da Kentsel Ayrışma: Mekânsal Dönüşümün Çeşitli Boyutları, (Der.) H. Kurtuluş, Bağlam Yayınları, Istanbul, Temmuz 2005.

Didem Danış & Jean-François Pérouse. “La Politique Migratoire Turque : vers une normalisation ?” Migrations Société, V.17, No.98. Nisan 2005.

Didem Danış & Ebru Kayaalp. “Ein Mosaik im Herzen der Metropole: Elmadağ”, Self Service City: Istanbul, (Der.) Orhan Esen ve Stephan Lanz, Reihentitel: metroZones 4, Berlin: b_books. 2005.

Didem Danış. “Yeni Göç Hareketleri ve AB yolunda Türkiye”, Birikim, No. 187-188, ss.216-224. Eylül 2004.

Didem Danış & Ebru Kayaalp. Elmadag : A neighborhood in Flux, les dossiers de l’IFEA no.18, IFEA yayınları. 2004.

Didem Danış. “Bahçeşehir Bir Mahalle mi?” Istanbul dergisi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları. Ocak 2002.

Didem Danış. “İstanbul’da Uydu Yerleşmelerin Yaygınlaşması: Bahçeşehir Örneği” 21.yy Karşısında Kent ve İnsan, Bağlam Yayınları. 2001.

Didem Danış. “Parçaları Birleştir, Büyük Ödülü Kazan: Sanat Bunu Yapabilir mi?” Yer-leşmek, “Yer-leşmek/ Becoming A Place” sergisi çerçevesinde yayınlanan kitap içinde. 2001.

Didem Danış. “The Upper Middle Class Suburbs of Istanbul: Identity or Diversity”, Dialogue and Difference: The Proceedings of the 4th Cultural Studies Seminar, Ege Universitesi Yayınları. 1999.

Didem Danış. “Ege Üniversitesi Kültür Çalışmaları Semineri: Diyalog ve Farklılık veya Kakafonik Sessizlik” Toplum ve Bilim, No. 81. Ağustos 1999.

Berk Balçık, Ceren Belge, Didem Danış & Başak Tuğ. “Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek ve Sempozyum Üzerine”, Defter, No.33. Nisan 1998.

Araştırma Projeleri

Ekonomik Büyüme, Mekânsal Değişim ve Ortasınıflaşma: Tekirdag, Gaziantep, Kayseri ve Denizli Örnekleri, BAP, Galatasaray Üniversitesi (Boğaziçi Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Tuna Kuyucu ile beraber), Haziran 2011-Haziran 2012

Iraqi migration patterns [Iraklıların Göç Örüntüleri] Geraldine Chatelard (IFPO-Amman) ve Philip Marfleet (University of East London) yönetiminde Suriye, Ürdün ve Mısır’da yürütülmekte olan uluslararası projenin Türkiye kısmından sorumlu araştırmacı. 2009-2010.

Yeni Göçmenlerin Örgütlenme Biçimleri: Bulgaristan Türkleri, Irak Türkleri ve Moldovalılar Üzerine Karşılaştırmalı Analiz TÜBİTAK tarafından desteklenen, Ayşe Parla (Sabancı Üniversitesi) ve Mine Eder (Boğaziçi Üniversitesi) ile beraber yürütülen araştırma projesinde araştırmacı, Ocak 2007- Eylül 2008.

Integration in Limbo: Iraqi, Afghan, Maghrebi and Iranian Migrants in Istanbul [Belirsizlikte Bütünleşme: İstanbul’da Iraklı, Afgan, Mağribi ve İranlı Göçmenler] Koç Üniversitesi Araştırma Merkezi (MiReKoc) tarafından desteklenen ve Jean-François Pérouse ve Cherie Taraghi ile beraber yürütülen araştırmada yönetici ve araştırmacı, Şubat 2005- Şubat 2006.

Elmadağ: A neighborhood in Flux [Değişim İçinde Elmadağ] Institut Français d’Etudes Anatoliennes (IFEA) tarafından desteklenen ve Ebru Kayaalp ile beraber yürütülen projede araştırmacı. 2001.

Tebliğler

“Yeni Göç Yollarında Türkiye’nin Değişen Rolü”, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 28 Mart 2011

“Socio-spatial Segregation and Gated Communities in Istanbul” Conference – A glimpse on Istanbul, Mimar Sinan Üniversitesi, 18 Mart 2011

“Göç, Kent ve Suç” Malatya Polis Meslek Yüksekokulu Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Göçün Suç Üzerindeki Etkileri Sempozyumu, Malatya, 28-30 Aralık 2010

“When the door is open: Changing conditions for the Iraqis in transit in Turkey” Future of Iraq: Social, Economical and Political Issues in Question, Japan Center for Middle Eastern Studies (JaCMES) Beyrut, 16-17 Ocak 2010.

“Transit migrants shuffling between categories” başlıklı bildiri European Association of Social Anthropologists (EASA) tarafından iki yılda bir düzenlenen uluslararası konferansta sunuldu. Maynooth, İrlanda, 25 Ağustos 2010.

“Knitting an ethno-religious niche in domestic services: Iraqi Christian migrant women in Istanbul”, Keele Üniversitesi tarafından düzenlenen Diasporic encounters, sacred journeys: Gendered migrants, sociality and the religious imagination başlıklı konferans, 15 – 17 Haziran 2009, Keele, İngiltere.

“Göç alanında araştırmalar: sahadan deneyimler”, Sosyal Bilimler ve İktidar başlıklı konferans, 8 Haziran 2009, Galatasaray Üniversitesi.

“Türkiye’den Fransa’ya göç ve “Türk istisnası”, Gazi Üniversitesi tarafından düzenlenen Avrupa Birliği Ülkelerinde Göç Politikaları başlıklı konferans, 4 Mayıs 2009, Ankara.

“Gated Communities in Istanbul”, École Polytechnique de Lausanne tarafından düzenlenen Desperate Houses başlıklı konferans, 8 Nisan 2009, Lozan, İsviçre.

“La communautarisation ‘en route’ : les migrants irakiens de passage à Istanbul” AISFL tarafından düzenlenen uluslarası sosyoloji kongresi, İstanbul 7-11 Temmuz 2008.

“Church: a ‘new’ social space for migrants”, 6. çerçeve kapsamında, GLOMIG tarafından düzenlenen 4. atölye çalışması, Berlin, 16 Şubat 2008

“Limits of transnational: Iraqi Christian transit migrants’ networks in Turkey”, Middle Eastern Studies Association (MESA) tarafından düzenlenen uluslarası konferans, Montreal, Kanada, 17-21 Kasım 2007.

“1991 Iraqi Refugees in Turkey and Nation-State” Işık Üniversitesi tarafından düzenlenen Göç Konferansı, Şile- İstanbul, 15-17 Eylül 2007.

“Waiting on the Purgatory: Religious Networks of Iraqi Christian Transit Migrants in Istanbul”, European University Institute tarafından düzenlenen Sixth Mediterranean Social and Political Research Meeting of the Mediterranean Programme of the Robert Schuman Centre for Advanced Studies, Montecatini Terme, 16-19 Mart 2005.

“Türkiye’de Orta ve Üst Sınıf Konut Alanlarının Yaygınlaşması: Bahçeşehir Örneği”, Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümünün düzenlediği 21.yy Karşısında Kent ve İnsan kongresi, Istanbul, 1-3 Mayıs 2001

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

Middle Eastern Studies Association (USA) Association Internationale des Sociologues de la Langue Française (Fransa) International Network of Urban Research and Action (İsviçre) European Association of Social Anthropologists

Görseller