defaultAvatar

eposta : ctansug@gsu.edu.tr 

Oda No :

Çalışma Alanları : İdare hukuku, Yerinden yönetim idareleri, Enerji hukuku, Elektronik haberleşme hukuku

Akademik Hayatı

Eğitim Geçmişi    : 

- 2003-2009 Doctorat en Droit public comparé – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne – These soutenue a Paris, le 22 juin 2009, Mention tres honorable avec felicitations du jury-2002-2003 DEA Droit public comparé des Etats européens -Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne2001

-Kamu Hukuku Doktora Programı – Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (2001-02 Ders aşaması – 2004 Doktora yeterlilik sınavı)

-1999-2001 Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı – Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

-1994-1999 Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Galatasaray Üniversitesi İstanbul

Mesleki Geçmişi :

Verdiği Dersler    : 

İdare Hukuku I – İdare Hukuku II

İdari İşlem – Enerji Hukuku

Akademik Yayınlar

Kitap:

-La régulation des services publics de réseau en France et en Turquie (Fransa ve Türkiye’de Şebeke Kamu Hizmetlerinin Regülasyonu: Elektrik ve Elektronik Haberleşme Alanları) , L’Harmattan, 2009, 614 s.

Makaleler: - “Evrensel Posta Hizmeti ve Posta Hizmetlerinin Düzenlenmesi : Fransa Örneğinden Türkiye Hazırlıklarına”, Erdoğan Teziç’e Armağan, Galatasaray Üniversitesi Yayınları Armağanlar Serisi no.5, 2007, ss.731-744.-”Türk Hukukunda Yaygın Ağlı Kamu Hizmetlerine İlişkin AB Müktesebatına Uyum: Telekomünikasyon ve Elektrik Piyasası Örnekleri”, Legal Mali Hukuk Dergisi, Sayı 5, Mayıs 2005.

-”4982 sayılı Kanun Uyarınca Bilgi Edinme Hakkının İçeriği”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 2, Sayı 1, 2003, ss.121-134.

-”2001 Anayasa Değişiklikleri – Yürütme ve İdareye İlişkin Yenilikler”, Yıldızhan Yayla’ya Armağan, Galatasaray Üniversitesi Yayınları Armağanlar Serisi no.4, ss.657-666.

Yüksek lisans tezleri:

-Pouvoir de sanction des autorités de régulation des télécommunications française et turque (Fransız ve Türk Telekomünikasyon Kurumlarının Yapıtırım Yetkisi), Paris 1 Panthéon-Sorbonne Üniversitesi Droit public comparé des Etats européens DEA (Master) Programı, 2003.

-İdari Sözleşmelerde Tahkim, GSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001. (yayınlanacaktır)

Görseller