BirdenGungoren

eposta : bgungoren@gsu.edu.tr

Oda No :

Çalışma Alanları : Genel Kamu Hukuku

Akademik Hayatı

Eğitim Geçmişi    :

2007-2011 Doktora, Leibniz Universität Hannover

2002–2004 Yüksek Lisans, Galatasaray Üniversitesi Kamu Hukuku

1997–2001 Lisans, Marmara Üniversitesi, Hukuk

1989–1997 Lise, Özel Saint-Benoît Fransız Lisesi

Mesleki Geçmişi :

2004– Galatasaray Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi

Verdiği Dersler    : 

Akademik Yayınlar

Kitap

Die Bedeutung von Hegels Spinoza-Lektüre für seine Staats- und Rechtstheorie, Logos Verlag, Berlin, 2011

Makaleler

“Almanya’da Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi”, Erdoğan Teziç’e Armağan, İstanbul, 2007, s. 601-621.

“İnsancıl Hukukun Afrika ve Asya Kökenleri”, Erdoğan Teziç’e Armağan, İstanbul, 2007, s. 621-629.

“Spinoza’dan Mill’e, Mill’den AİHM’ne İfade Özgürlüğü”, Galatasaray Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Dergisi, 2007/2, s. 25-46.

“Spinoza in der Türkei”, Studia Spinozana 16, Spinoza and Late Scholasticism, Volume 16, Königshausen & Neumann, Würzburg, 2008, s. 307-312.

Reyda Ergün, Birden Güngören und Mahmut Özdil über Akal: Varolma Direnci ve Özerklik: Bir Hak Kuramı için Spinoza’yla und Özgürlüğün geleceği yoktur: Edebiyatta Spinoza”, Studia Spinozana, Volume 16, Königshausen & Neumann, Würzburg, 2008, s. 257-262.

“Hegel’de Teolojik-Politik İnceleme”, Spinoza Günleri, Istanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, yay. haz. Cemal Bâli Akal, 2009, s.111-125.

“Türkiye’de Spinoza”, Spinoza Günleri, Teolojik-Politik İnceleme Etrafında, Istanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, yay. haz. Cemal Bâli Akal, 2009, s.139-151 (Reyda Ergün ile birlikte)

“Hegels Auffassung von Spinoza und der östlichen Philosophie: Eine Parallele” in: Hegel-Jahrbuch, Hrsg. Arndt, Andreas; Cruysberghs, Paul; Przylebski, Andrzej. – Berlin : Akademie Verlag, 2009, s.114-120.

“Hegel’in Ceza Teorisi: Suçlu’nun İade-i İtibarı”, Prof. Dr. Köksal Bayraktar’a Armağan, 2010/, s. 989-1003

“Türkiye’de Spinoza”, Spinoza Günleri 2, Yeni Dünyadan Eski Dünyaya, Istanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, yay. haz. Cemal Bâli Akal, Reyda Ergün, 2009, s.151- (Reyda Ergün ile birlikte)

Tebliğler

“Hegels Auffassung von Spinoza und der östlichen Philosophie – Eine Parallele” Internationaler Hegel Kongress, Poznan, 19-23 September 2006.

“Hegel’de Teolojik-Politik İnceleme”, Spinoza Günleri, Istanbul Bilgi Universitesi, 14-15 November 2008.

“Der strukturelle Wandel von Institutionen im Osmanischen Reich und in der Türkischen Republik –vom geistlichen Oberhaupt zum Amt für religiöse Angelegenheiten, „Religion, Macht, Politik”, DAAD-Alumni-Workshop in Berlin, Harnack-Haus, Dahlem, 4 Dezember 2009

Görseller