BerilDedeoglu

eposta : bdedeoglu@gsu.edu.tr

Oda No :

Çalışma Alanları : Avrupa Birliği, Uluslararası Güvenlik, Uluslararası Politika, Türk Dış Politikası

Akademik Hayatı

Eğitim Geçmişi :             

Lisans İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, 1982-1986

Y. Lisans İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümü, 1986-1988

Doktora İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümü, 1988-1993

Mesleki Geçmişi :         

Yardımcı Doçent İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, 1993-1995

Yardımcı Doçent Galatasaray Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü, 1995-1999

Doçent Galatasaray Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü, 1999-2005

Profesör Galatasaray Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü, 2005’den beri

Verdiği Dersler :

Bütünleşme Hareketleri

Uluslararası Güncel Sorunlar

Ortadoğu Politikaları

Küreselleşme ve Güvenlik Politikaları

Uluslararası Politika ve Strateji

AB’de Güncel Sorunlar

AB Dış İlişkiler

Ortadoğu ve Arap Dünyasında Politika ve Strateji

Uluslar arası Güvenlik ve Uluslararası Politika

Türk Dış Politikasının Güncel Sorunları

Akademik Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

“Bermuda Triangle: Comparing official definitions of terrorist activity”, Terrorism and Political Violence (SSCI), Vol. 15, No. 3, Autumn 2003, ss. 81-110

“Türkiye’de AB Karşıtlığı-Küreselleşme Karşıtlığı İlişkisi”, Uluslararası İlişkiler Dergisi (SSCI), Cilt.7, Sayı.28, Kış, 2011. ss.85-111

“La Politique Méditerranéenne de la Turquie”, Les Relations entre les Rives nord et sud de la Méditerranée, Association des Etudes Internationales, Fondation Friedrich Ebert, Tunus, 2004.

“Agenda para la adhesion”, Economia Exterior, no. 32, Primavera 2005.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

“Les Organisations globales inter-Etatiques: Pour quoi faire?”, CISS /ISA Conference, Paris, 11-14 Ağustos 1999.

“The Place of Turkey in New World Strategic Concepts”, CISS / ISA Conference, Washinton D.C., 29-30 Ağustos 2000.

“Redéfinition de la Souveraineté Etatique à l’aide des Intégrations Régionales”, International Studies Association,(ISA), Temmuz 2001, Hong Kong Convention, Panel: East Meets West, www.isanet.org/paperarchive.html

“Les facteurs exogènes dans le processus d’adhésion de la Turquie à l’Union européenne”, Aix-en-Provence, Avignon ve Marseille Üniversiteleri, 2ème Semaine de la Coopération et de la Solidarité Internationale, Journal de la Manifestation, 9–13 Aralık 2002, Aix-en-Provence.

“Fighting Terrorism and the Principle of Non-Intervention”, 19. IPSA World Congress, Democracy, Tolerance, Justice, Challenges for Political Change, 29 Haziran- 4 Temmuz 2003, Durban.

“Turkey as an Actor Standing Between the EU and the Middle East: Turkey’s Mediterranean Policies”, Université d’Aix-en-Provence, UNIMED Forum, 24–26 Eylül 2003, Aix-en-Provence.

“Europe-Turquie: Une vision politique commune”, Journée du 2 octobre 2004, Palais du Luxembourg, Europe-Passion, Comité France-Turquie et l’AFEMOTI, 2 Ekim 2004.

“The Impact of EU accession on Policy Making in Turkey”, Geneva Centre of Security Policy, Cenevre, 7-10 Aralık 2005.

“Karadeniz Bölgesi: Yeni Güç Dengesi Arayışları”, A Prisma of South Caucasus through the prespectives of Security from Europe through Turkey to South Caucasus, The International Association of Young Diplomats Businessmen Scientists and Lawyers (IAYDBSL), Georgia Foundation of International Strategic Studies (GFSIS) ve Strategic Research Center of the Yeditepe University; NATO, TİKA, Tanıtım Fonu işbirliğiyle. Tiflis, 27–28 Mart 2008.

“Le cours actuel de la politique extérieure régionale de la Turquie: Quels sont les déterminants?”, Cercle de Réflexion sur la Turquie et son environnement géopolitique, IRIS, Paris, 21 Mai 2008.

“La Turquie coincée entre les Etats-Unis et l’UE”, Faut-il craindre la Turquie, Conférence sur la Turquie et l’UE, l’Université Libre de Bruxelles, Centre d’Etude de la vie politique (CEVIPOL), Bruxelles, 26. 09.2008.

“De l’anti-européanisme a l’anti-mondialisation: le cas de la Turquie”, Global Discontent? Dilemmas of Change, IPSA 21. World Congress, 12-16 July 2009, Santiago, Chili.

“La politique etrangere de la Turquie”, La Turquie, Aujourd’hui, Demain, Cycle de 10 Conférences du 9 au 18 Octobre, Université de Tous les Savoirs, Université Paris Descartes, Paris, 2009.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

“Ek mektup-Ek sorun”, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Sayı: 2, Yıl: 7, 1987.

“Avrupa Topluluğu’nu Ortaya Çıkaran Nedenler”, Bankacılık Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, 1988.

“Avrupa Birliği Örgütlenme Modeli ve Subsidiarite Prensibi”, Değişen Dünyada İnsan, Hukuk ve Devlet, Engin Yayıncılık, İstanbul,1995.

“Avrupa’da Siyasal Bütünleşme: “Birlik” Modelinin Yeniden Düzenlenmesi”, Uluslararası Politikada Yeni Alanlar, Yeni Bakışlar, (Der.) Faruk Sönmezoğlu, Der Yayınları, İstanbul, 1998 (Bu eser, 2003 yılında Yunanistan’da Yunanca olarak da basılmıştır).

“Değişen Uluslararası Sistemde Türkiye-ABD İlişkilerinin Türkiye-AB İlişkilerine Etkisi”, Türk Dış Politikasının Analizi, (Der.) Faruk Sönmezoğlu, Der Yayınları, İstanbul, 1998.

“Yeni Avrupa Güvenlik Kimliğinde Stratejik Arayışlar”, Avrasya Dosyası, Cilt: 5, Sayı: 4, Kış 1999.

“Uluslararası İlişkilerde Araştırmacı Sorunları: Kuram, Yöntem ve Yaklaşım Çeşitliliği” , Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sayı: 2, Mayıs 2000.

“The Role and Probable Future Effects of Middle East Peace Process on the Turkish-Israeli Relations”, Turkish Review of Middle East Studies, OBİV, ISIS, No: 12, 2001.

“Avrupa Güvenliğinin Geleceği ve Türkiye”, Jeopolitik, Yıl: 1, Sayı: 1, Kış 2002.

“Yeniden Güvenlik Topluluğu: Benzerlerin Karşılıklı Bağımlılığından Farklıların Birlikteliğine”, Uluslararası İlişkiler Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 4, Kasım 2004.

“Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Çalıştayı Üzerine”, Uluslararası İlişkiler Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 6, Yaz 2005.

“Fighting terrorism and intervention: Paradoxes and misunderstandings”, Perception, Vol. X, No. 4, Kış 2005, ss. 147-173.

“Terörizm ve Terörizmle Mücadelenin Paradoksal Olguları”, Avrasya Dosyası, Cilt: 12, Sayı: 3, 2006, ss. 5-20.

“Ortadoğu’yu tanımlamak”, Tarih Bilinci, No.13-14, Özel sayı, ss. 14-17, Mart 2011.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

“Genel Değerlendirme”, Türkiye-AB İlişkilerinin Bugünü ve Yarını, Türkiye-Avrupa Birliği Vakfı, 6-7 Ekim 2001 Semineri, Ankara, 2002.

“Türkiye-AB ilişkilerinde Kıbrıs”, Kıbrıs’ın Geleceği, Doğu Akdeniz Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi, Magosa, 20 Mayıs 2002.

“Uluslararası Alanda Siyasi Gelişmeler ve Türkiye”, Cumhuriyet’in 80. Yılında Yurt ve Dünya, İktisatçılar Haftası, İstanbul, 11 Aralık 2003.

“Transatlantik İlişkiler”, NATO, Büyük Ortadoğu ve Türkiye, POLSAR, Ankara, 2004.

“Türkiye-AB-ABD: İlişkiler Nereye Gidiyor?”, Çalıştay, Tepav/ Epri, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara, 21 Mart 2006.

Kitaplar

Adım Adım Avrupa Birliği, Çınar Yayınları, İstanbul, 1996, 300 s.

Adım Adım Avrupa Birliği, Okumuş Adam Yayınları, Gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 2. baskı, İstanbul, 2006, 408 s.

Beril Dedeoğlu, Deniz Ülke Arıboğan, Gülden Ayman, Uluslararası İlişkiler Sözlüğü, Der. Faruk Sönmezoğlu, Genişletilmiş 3. Baskı, Der Yayınları, İstanbul, 2000, 491 s.

Beril Dedeoğlu, Deniz Ülke Arıboğan, Gülden Ayman, Uluslararası İlişkiler Sözlüğü, Der. Faruk Sönmezoğlu, Genişletilmiş 4. Baskı, Der Yayınları, İstanbul, 2005, 731 s.

Ortadoğu Üzerine Notlar, Derin Yayınları, İstanbul, 2002, 150 s.

Uluslararası Güvenlik ve Strateji, Derin Yayınları, İstanbul, 2003, 289 s.

Uluslararası Güvenlik ve Strateji, Yeniyüzyıl Yayınları, Gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 2. baskı, 2008, 295 s.

Dünden Bugüne Avrupa Birliği, (der) Boyut Yayınları, İstanbul, 2003, 600 s.

Değişen Dünyada Yeni Dengeler, İlgi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2008, 352 s.

Türkiye-Avrupa Birliği Sarmalında Ayrıcalıklı Ortaklık Eleştirisi, B. Dedeoğlu ve Seyfettin Gürsel, Hoşgörü Yayınları, İstanbul, 2010, 254 s.

L’Europe Puissance et la Turquie, (Der.) Beril Dedeoğlu ve Füsun Türkmen, l’Harmattan, Paris, 2006, 212 s.

La Turquie et l’Europe Une évolution en interaction, (Der) Beril Dedeoğlu ve Samim Akgönül, l’Harmattan, Paris, yayında

Kitap Bölümü

“Değişen Uluslararası Sistemde Türkiye-ABD İlişkilerinin Türkiye-AB İlişkilerine Etkisi”, (genişletilmiş ve yenileştirilmiş) Türk Dış Politikasının Analizi, (Der.) Faruk Sönmezoğlu, 3. baskı, Der Yayınları, İstanbul, 2004.

“Uluslararası Örgütler”, “Savaş”, “Uluslararası Terörizm”, Uluslararası İlişkiler: Giriş, Kavram ve Teoriler, (Der.) Haydar Çakmak, Platin Yayınları, Ankara, 2007, 417 s.

“11 Eylül Öncesi ve Sonrasıyla ABD-İran İlişkileri”, İran, (Der.) Mehmet Tuncer, Etkileşim Yayınları, İstanbul, 2008.

“Uluslararası Konjonktür”, 1980–1999 Dönemi Türk Dış Politikası ve “Uluslararası Konjonktür”, 2000–2007 Dönemi Türk Dış Politikası, (Der.) Haydar Çakmak, Türkiye Dış Politikası, Platin yayınları, Ankara, 2008.

“Güvenlik bağlamında Uluslar arası Politikada yaşanan son gelişmeler ve Türkiye’nin tehdit algılamaları”, Sedat Laçiner, Hacali Necefoğlu, H.Selim Özertem (Ed), Türk Dış Politikası, Uluslararası III. Türk Dış Politikası Sempozyumu Tebliğleri, USAK Yayınları, Ankara, 2009, ss.251-257.

“Türkiye’nin Türk Dünyası ile İlişki Kurması Rusya’ya Rağmen Olamaz”,Habibe Özdal, Osman Bahadır Dinçer, Mehmet Yegin (Ed.), Mülakatlarla Türk Dış Politikası, USAK yayınları, Ankara, 2009, ss. 69-83.

Makaleler

“Avrupa’da Parasal Birliğin Sağlanması Yolunda Dünkü ve Bugünkü Durum”, İktisat Dergisi, Sayı: 305-306, Ekim-Kasım 1990.

“Küreselleşme-Bölgeselleşme”, Coşkun Kırca’ya Armağan, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, No: 2, Ankara, 1996.

“Avrupa Güvenliği ve ABD-Avrupa Birliği İlişkileri: Jean Marie Guehenno ve Avrupa Güvenliği, zor status quo’”, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Bahar 1997.

“Uzakdoğu’da ASEAN Çerçevesindeki Bölgesel Örgütlenmeyi Etkileyen Dışsal Faktörler”, Dış Ticaret Dergisi, Sayı: 9, Yıl: 3, Nisan 1998.

“Uluslararası İlişkiler Disiplininde Savaş”, Yiğit Okur’a Armağan, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, No: 3, 1998.

“Türkiye’de 90′ların Sonunda Dış Politika Davranışları ve Bu Davranışları Etkileyen Temel Faktörler”, İktisat Dergisi, Sayı: 386, Ocak 1999.

“2. Dünya Savaşı’nın Türk Dış ve Güvenlik Politikalarına Etkileri”, Galatasaray Dergisi, Özel Sayı, Bahar 2000.

“ABD ile Çin Halk Cumhuriyeti İlişkileri”, Çin’in Gölgesinde Uzak Doğu Asya, (Der.) Deniz Ülke Arıboğan, Bağlam Yayınları, İstanbul, 2001.

“ABD’nin 21. Yüzyıl Stratejisi ve Olası Küresel Etkileri”, 2023, Sayı: 19, 15 Kasım 2002.

“Yeniden Yapılanan Dünya: Sistem Çelişkileri, Çelişkiler Sistemi”, 2023, Sayı: 24, 15 Nisan 2003.

“Redéfinition de la Souveraineté étatique à l’aide des intégrations régionales”, Yıldızhan Yayla’ya Armağan, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, Armağan Serisi, No: 4, İstanbul, 2003.

“Avrupa Birliği Bütünleşme Süreci I: Tarihsel Birikimler”, Beril Dedeoğlu (Derleyen), Dünden Bugüne Avrupa Birliği, Boyut Yayınları, İstanbul, 2003.

“Avrupa Birliği Bütünleşme Süreci II: Avrupa Birliği’nin Yakın Geçmişi”, Beril Dedeoğlu (Derleyen), Dünden Bugüne Avrupa Birliği, Boyut Yayınları, İstanbul, 2003.

“Terörizm Üzerine Karşılaştırmalar”, Beril Dedeoğlu (Derleyen), Dünden Bugüne Avrupa Birliği, Boyut Yayınları, İstanbul, 2003.

“Dünden Yarına Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri”, Siyasa, Yıl: 1, Sayı: 1, Bahar 2005.

“The Concepts of Fight Against Terrorism and Intervention: Paradoxical Processes Leading to New Misunderstandings”, Perception, Kış 2006.

“Despite EU Reverses, Turkey’s AK Party Walks Tall”, Europe’s World, Bahar 2008, ss. 188-190.

“Türkiye Güvenliği Açısından NATO”, Ali Bayramoğlu, Ahmet İnsel (Ed.) Almanak Türkiye 2006-2008, Güvenlik Sektörü ve Demokratik Gözetim, Tesev, İstanbul, 2009, ss75-81.

Bildiriler

“Türkiye’nin AB Karşısındaki Dış Politikası”, İ.Ü. İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Kulübü, 8 Mart 1995.

“La politique extérieure de la Turquie”, L’Institut Supérieur de Gestion, Paris, 14 Mart 1995 ve 11 Eylül 1995.

“Uluslararası Sistemde Bütünleşme-Ayrışma”, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, “Cumhuriyet, Demokrasi ve Kimlik Sempozyumu”, İzmir, 11–14 Nisan 1996.

“Türkiye’nin 90′lar Sonundaki Dış Politikası”, Birleşik Beyinler, Türkiye 98/99: Ekonomik, Politik ve Sosyo-kültürel Gelişmeler Konferansı, 11 Ekim 1998.

“La Turquie et l’UE”, T.C. Marsilya Başkonsolosluğu ve Türk-Fransız Dostluk Derneği, Aix-en-Provence, Fransa, 23 Kasım 2000.

“Ulusal Programın değerlendirilmesi”,Galatasaray Üniversitesi-Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği 118-E Yönetim Çevresi, Ulusal Program Çerçevesinde AB ile İlişkiler, 26 Nisan 2001.

“Uygarlıklar Çatışması Tartışmalarının Türkiye-AB İlişkileri Üzerindeki Olumlu Etkileri”, İstanbul Barosu, Uygarlıklararası Bir Çatışmanın Avrupa Birliği’ne ve Türkiye’nin Üyelik Sürecine Ektileri, 13 Ekim 2001.

“Les facteurs exogènes des relations entre la Turquie et l’UE”, IRIS-Le Mémorial de Caën en Normandie, Caën, 6 Aralık 2001.

“L’aspect des relations internationales”, TÜSİAD, L’Evolution Economique et Politique de la Turquie après les élections du 3 novembre 2002, Paris, 22 Kasım 2002.

“Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinin Temel Dinamikleri”, Marmara Üniversitesi-TUNASEC, Avrupa’nın Geleceği ve Türkiye Konferansı, İstanbul, 24 Ekim 2003.

“Complémentarité entre les concepts: diversité et intégration”, CERI, Comité France-Turquie, Europe-Passion, Turquie-Europe: Inventer l’avenir ensemble, Fransa Senatosu, Paris, 2 Kasım 2004.

“Türkiye-AB İlişkileri”, AB Bilgi Merkezi, AB Takımı Etkinliği, İstanbul Üniversitesi, 22 Mart 2006.

“Türkiye-AB ilişkileri”, AB Bilgi Merkezi, AB Takımı Etkinliği, Kocaeli, 28 Haziran 2006.

“Türkiye-AB İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği”, Voyvoda İktisat Tarihi Toplantıları, 1 Şubat 2006.

İnsan Haklarında Yeni Arayışlar Sempozyumu, MAZLUMDER/EDAM, 27–29 Haziran 2006, müzakereci

“AB Yolunda Türkiye”, Trakya Üniversitesi İİBF, 3 Mayıs 2006.

“AB’nin Siyasal Temelleri”, Maltepe Üniversitesi, Avrupa Birliği ve Türkiye Sempozyumu, 22–23 Aralık 2006.

“Ortadoğu’da Değişen Güç Dengesi ve Türkiye”, IV. Prof. Dr. Esat Çam Uluslararası İlişkiler Paneli, Kadir Has Üniversitesi, 14 Mart 2007.

“Enerji sorunu ve dünya güç dengeleri”, Anadolu Düşünce Grubu, Gaziantep, 11 Mart 2008.

“AB-Türkiye İlişkileri”, Avrupa Takımı Etkinliği, İzmir İşadamları Derneği Semineri, İzmir, 19 Mart 2008.

“AB-Türkiye İlişkileri”, AB Takımı Etkinliği, Edirne Milli Eğitim Bakanlığı Semineri, Edirne, 2 Nisan 2008.

“Türkiye-AB İlişkileri ne düzeyde?”, Fransa-Türk Öğrenci Kongresi, Strasbourg, 5–6 Nisan 2008.

“Narkoterör ve Türkiye”, Stratejik Araştırmalar Merkezi Konferansı, Aydın Üniversitesi, 9 Mayıs 2008.

“AB-Türkiye İlişkilerinin Tarihsel Süreci”, AB Sürecinde Türkiye, Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi, Siyaset ve AB Çalışmaları Merkezi, 15 Mayıs 2008.

“Türkiye-AB İlişkileri”, Pamukkale Üniversitesi, ABSP Programı Açılış Konferansı, Pamukkale, 25 Ekim 2008.

“Türkiye-AB İlişkileri”, AB Takımı Etkinliği, İBB Eğitim Seminerleri, İstanbul, 30 Ekim 2008.

“Uluslar arası siyaset, Özgürlük ve Barış”, Liberal Düşünce Kongresi, Liberal Düşünce Topluluğu, 9.Oturum, İstanbul, 1-2 Kasım 2008.

“Terör, terörizm ve Terörle Mücadelenin güvenlik sorunsalları”, Uludağ Üniversitesi, Uluslar arası ilişkiler Topluluğu, Bursa, 6 Kasım 2008.

“European Union in a Global Context and within Turkish Foreign Policy”, Europe-Turkey Relations and the Impact of French EU Presidency, Tesev-IFRI, French Senat, Paris, 18 December 2008.

“Türkiye ve Avrupa Entegrasyonu”, Avrupa-Türkiye Forumu, TASAM-Instytut Wschodni, Sopot, Polonya, 5-6 Aralık 2008.

“21. Yüzyılda Güvenliği Anlamak”, Uluslar arası İlişkiler Konseyi Güvenlik Akademisi, Ilgaz, 20-24 Aralık 2008.

“Türkiye-AB İlişkileri”, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Konferanslar dizisi, Magosa, 12 Ocak 2009.

“Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye”, Ekonomi Zirvesi, İ.Ü. İktisat Kulübü, İstanbul, 11-12-13 Mayıs 2009

“Türk Dış Politikası:Tabusal Bir Alan mı? Kamusal Bir Alan mı?”, IV.Uluslararası İlişkiler Sempozyumu, Fatih Üniversitesi, İstanbul 02.06.2009.

“Türkiye ile AB ilişkileri ekseninde Almanya’nın rolü”, Türkiye-Almanya Kültür Forumu ve Robert Bosch Vakfı, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Çağdaş Gazeteciler Derneği, İstanbul, 11.12.2009.

“Milli Egemenlik ve Avrupa Birliği ile Bütünleşme”, Küreselleşme Sürecinde Milli Egemenlik ve Demokrasi Sempozyumu, TBMM-A.Ü, 15-16 Nisan 2010

“Medya, Eğitim ve Değerler”, Değerler Eğitimi Uluslar arası Konferansı, MEB, İstanbul, 28-29 Mayıs 2010.

“Uluslararası organizasyonlarda Türkiye’nin yükselen profili”, 21.yy Türk dış politikasının değişen parametreleri, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 5-6 Mayıs 2010.

“La Turquie et l’Europe Une évolution en interaction”, Conférence international organisé avec la coopération de l’Université de Strasbourg, les 4 et 5 février 2010.

« Union européenne – Turquie : de nouvelles dynamiques politiques et sociales”, Les Rencontres franco-turques : Regards sur le monde, quelles convergences ?, Université Galatasaray, 6 .12. 2010, Istanbul.

“Bölgesel Entegrasyonun Küreselleşen Dünyadaki yeri”, Dış Politikada Bölgesel Yaklaşım ve Türkiye, , Boğaziçi Üniversitesi, Avrupa Çalışmaları Merkezi Konferansı, 17-19 Aralık 2010, İstanbul

“Değişen Dünya ve Değişen Dengeler”, Kültür Kuşağı Konferanslar Dizisi, BİLSAM, Malatya, 25.12.2010.

“Ortadoğu’da değişim ve aktörler”, Dicle Üniversitesi, İİBF, Diyarbakır, 16 Nisan 2011.

“Transatlantik ilişkiler”, 2023 Hedef Türkiye Sempozyumu, 9 Eylül Üniversitesi, İzmir, 18 Nisan 2011.

“Türk Dış Politikasının Öncelikleri”, 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale, 9 Aralık 2012.

“NATO üyeliğinin 60. yılında Türkiye’nin Güvenlik Politikaları”, Aydın Üniversitesi, Aydın, 23 Şubat 2012.

“Yeni Güvenlik Algısı ve Transatlantik İlişkilerin Ortadoğu Yansımaları”, Uludağ Üniversitesi, Bursa, 19 Nisan 2012.

“Türk Dış Politikası’nın Temel Parametreleri”, Girne Amerikan Üniversitesi, Girne-Kıbrıs, 11 Mayıs 2012.

“Ortadoğu’daki Gelişmeler ve Türk Dış Politikası”, Uluslararası Antalya Üniversitesi, Antalya, 31 Mayıs 2012.

“Çok yönlü dış politika ve savunma sanayi”, Güvenlik Savunma ve Savunma Sanayi 2023 Kongresi, Tasam, Ankara, 18-19 Eylül 2012.

“La Politique étrangère de la Turquie et le cas de la Syrie”, Université de Grenoble, Grenoble-Fransa, 21 Eylül 2012.

Görseller