BanuMujdeKarsak

eposta : bkarsak@gsu.edu.tr
Oda No :
Çalışma Alanları : Halkla İlişkiler, Kurumsal İletişim, Kurum Kimliği, İtibar Yönetimi, Kurum Kültürü ve İmajı, Halkla İlişkiler Kampanyaları, Halkla İlişkiler Yazarlığı

Akademik Hayatı

Eğitim Geçmişi    :

1998-2004 Doktora İstanbul Üniversitesi SBE Halkla İlişkiler

1995-1998 Yüksek lisans Marmara Üniversitesi SBE Halkla İlişkiler

1991-1995 İstanbul Üniversitesi / Fransız Dili ve Edebiyatı

1983-1991 Galatasaray Lisesi

Mesleki Geçmişi :

2004 – Yrd.Doç.Dr. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi

1995-2004 Araş.Gör Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi

Verdiği Dersler    :

RPP351 – Halkla İlişkiler Kampanyaları ve Analizi

RPP202 – Halkla İlişkiler Yazarlığı

RPP312 – Örgütsel İletişim

COM405 – Bitirme Projesi l

COM406 – Bitirme Projesi ll

SİY621 – Kurumsal İletişim ve İtibar Yönetimi (Stratejik İletişim Yönetimi Yüksek Lisans)

SİY662 – Seminer(Stratejik İletişim Yönetimi Yüksek Lisans)

COE551 – Kurumsal İletişim(Pazarlama İletişimi Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans)

SİY612 – Halkla İlişkiler Yazarlığı (Stratejik İletişim Yönetimi Yüksek Lisans)

Akademik Yayınlar


Makale

Banu Baskan Karsak, 2009, Marmara İletişim Dergisi, Temmuz 2009, sayı: 15, İstanbul, s:113-120: Logo Değişiminin Kurumsal Kimlik ve Kurumsal İmajla Bağlantısı: Unilever Örneği

Banu Karsak, 2008, İletiş(im), Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, no: 9, İstanbul, s:165-180: Web Sitelerinin Kurumsal Kimlik Açısından Değerlendirilmesi: En Beğenilen 20 Şirket Üzerine Bir Analiz

Banu Karsak , 2005, İletiş(im), Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, no: 1, İstanbul, s:99-114: Görsel Kimlik Göstergeleri Açısından ‘Arçelik’ firması Örneğinde Web Sayfası İncelemesi

Kitap Bölümü

Banu Karsak, 2009, Metin Işık ve Mustafa Akdağ (Eds.), Dünden Bugüne Halkla İlişkiler, Konya, Eğitim Akademi Yayınları, s:311-321: Kurumsal İtibarın Oluşmasında CEO’nun Rolü

Banu Baskan Karsak, 2009, İnci Çınarlı (Ed.), Belirsizlik Toplumu’nun Krizi, İstanbul, Beta Basım Yayım, s:46-65: Sürdürülebilirlik İletişimi’nde Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Rolü ve Küresel Ekonomik Kriz

Banu Baskan Karsak, 2008, Hülya Uğur Tanrıöver (Ed.), Toplumsal Yaşamda Kimlik İzdüşümleri, İstanbul, Hill Yayınları, s:77-100: Kurumların da Kimliği Olur: Kurum Kimliği Kavramına Genel Bir Bakış

Banu Karsak, 2008, Jale Minibaş Poussard ve Turhan Erkmen (Eds.), Yönetim, İletişim, Kültür, İstanbul, Arıkan Yayınları, s:251-263: Kurumsal Sosyal Sorumluluk. Yeni Bir İletişim Biçimi mi?

Banu Karsak ve Nazlı Aytuna, 2008, Jale Minibaş Poussard ve Turhan Erkmen (Eds.), Yönetim, İletişim, Kültür, İstanbul, Arıkan Yayınları, s:231-249: Kurum İmajı ve İkna Stratejileri: Etkili İletişim Sorgulamaları

Banu Karsak ve Elgiz Yılmaz, 2006, Yorgo Pasadeos, Dimitra Dimitrakopoulou (Eds.), Mass Media Research: International Approaches, Atina, Athens Institute for Education and Research, s:133-140: Crisis Communication on news portals: Onur Air

Yüksek Lisans Tezi

Banu Müjde Baskan , 1998, , İstanbul: Galatasaray Üniversitesi’nin Kuruluş Sürecinde Kamuoyu Oluşturulması ve Tanıtımı

Doktora Tezi

Banu Müjde Baskan Karsak, 2004, , İstanbul: Halkla İlişkiler Ortamı Olarak İnternetin Kullanımı: Üç Büyük Şirket ve Üç Halkla İlişkiler Firması Örneğinde Görsel Kimlik Göstergeleri Açısından Ağ Sitesi İncelemesi

Dergilerde Yayımlanan Makale

Banu Baskan Karsak ve Halime Yücel, 2008, Signes, Discours et Sociétés [en ligne], Interculturalité et intercommunication: Le couple homme et femme dans les publicités de parfums occidentaux en Turquie: essai d’analyse sémiotique

Bilimsel Toplantılarda Sunulan/basılan bildiri

Banu Karsak ve Elgiz Yılmaz, 2008, 14th International Conference on Industry, Engineering and Management Systems, Cocoa Beach ABD, s:194-203: New Marketing Public Relations Trend. Customer As a Business Partner in Corporate Innovation Strategies

Banu Karsak ve Elgiz Yılmaz, 2006, 12th International Conference on Industry, Engineering and Management Systems, Cocoa Beach ABD, s:387-396: An evaluation of customer oriented campaign management on value-enhancing relationships

Diğer

Banu Karsak, 2007, Erdoğan Teziç’e Armağan, Galatasaray Üniversitesi Armağan Serisi No:5, İstanbul, Beta Basım Yayım, s:1105-1116: Görsel Kimlik Göstergeleri Açısından Renault-Türkiye Web Sayfası İncelemesi

Görseller