SAtakanAltinors

eposta : aaltinors@gsu.edu.tr

Oda No :

Çalışma Alanları : 

Akademik Hayatı

Eğitim Geçmişi    :

28 Haziran 2012 Felsefe Doçenti – Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı

2004-2008 Felsefe Doktora – Galatasaray Üniversitesi İstanbul

1997-1998 Burslu – Université de Bourgogne Dijon

1994-1997 Felsefe Yüksek Lisans – Uludağ Üniversitesi Bursa

1990-1994 Felsefe Lisans – Uludağ Üniversitesi Bursa

Mesleki Geçmişi :

2012-devam Öğretim Üyesi Galatasaray Üniversitesi

2002-2012 Öğretim Görevlisi Galatasaray Üniversitesi

1998-2002 Öğretim Görevlisi Uludağ Üniversitesi Bursa

1994-1998 Araştırma Görevlisi Uludağ Üniversitesi Bursa

Verdiği Dersler    :

Dil felsefesi, Felsefe tarihi metinleri, Felsefede metin çözümlemeleri, Felsefi antropoloji, Felsefeye giriş

Akademik Yayınlar

Kitap

Altınörs Atakan, İdealar ve Dil Bağlamında Locke ile Leibniz,  Eflatun (Efil) yay., Ankara: 2009

Altınörs Atakan, 50 Soruda Dil Felsefesi, Bilim ve Gelecek Kitaplığı yay., İstanbul: 2012

Makale

Altınörs, S.A., 2012, Bahar, AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, sayı: 52, İstanbul, Ernest Renan’ın Dilin Kökeni Meselesine Yaklaşımı

Altınörs, S.A., 2011, Güz, EKEV AKADEMİ DERGİSİ, sayı: 49, Erzurum, Platon ile Aristoteles’in retorik anlayışlarının karşılaştırılması

Altınörs, S.A., 2011, SYNERGIES TURQUIE, sayı: 3, İstanbul, La Critique faite par Leibniz a l’approche lockeenne du probleme de l’origine des mots

Altınörs, S.A., 2011, Kış, KUTADGUBİLİG DERGİSİ, sayı: 19, İstanbul, Condillac’ta düşünce-dil ilişkisi

Altınörs, S.A., 2010, Ocak, ETHOS FELSEFE DERGİSİ, cilt: 3, sayı: 1, Berkeley’in dil ve anlam yaklaşımı üzerine bir inceleme

Altınörs, S.A., 2010, Yaz, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, sayı: 28, Kayseri,: Düşünce ile dil arasındaki ilişkiye Descartes’ın yaklaşımı

Altınörs, S.A., 2010, Temmuz, FELSEFE DÜNYASI DERGİSİ, sayı: 51, Ankara, Bir ideal dil projesi olarak characteristica universalis

Altınörs, S.A., 2010, Güz, KUTADGUBİLİG DERGİSİ, sayı: 18, İstanbul, Bergson’un bir imkan ve engel olarak dil anlayışı

Altınörs, S.A., 2010, Aralık, Felsefe Dünyası Dergisi, sayı: 52, Ankara: BİR DİL FİLOZOFU OLARAK ROUSSEAU

Altınörs,S.A., 2008, Güz, FELSEFE DÜNYASI DERGİSİ, sayı: 48, Ankara, Kelimelerin Keyfiliği Düşüncesine Condillac’ın İtirazı

Altınörs, S.A., 2012, İlkbahar-Yaz, CIVILACADEMY DERGİSİ, cilt: 9, sayı:1-2, İstanbul, Herder’in Gençlik ve Olgunluk Dönemlerinde Dilin Kökeni Meselesine Yaklaşımı,

Altınörs, S.A., 2012, Yaz, KARADENİZ DERGİSİ, sayı: 14, Dile Davranışçı Yaklaşımlara Chomsky’nin İtirazı Üzerine

Altınörs, S.A., 2012, Güz, BİLİG DERGİSİ (SSCI index), sayı: 62, Rousseau’nun Dilin Kökeni Meselesine Yaklaşımı

Bildiri

Altınörs,S.A., 2010, Mart, Türkiyede Felsefenin Geleneği ve Geleceği, İstanbul Üniversitesi: Üniversitelerdeki felsefe öğretiminde, lise müfredatı kaynaklı klişelerin oluşturduğu engeller üzerine gözlemler, (sayfa 321-328) bildiri metinleri kitabı: İstanbul Üniversitesi yay. (yayın no: 5056), 2012.

Altınörs,S.A., 2008, ODTÜ Anlam Kongresi, Ankara: Locke’un Anlam Teorisinde Kelimelerin Müphemliği, bildiri metinleri kitabı: Anlam Kavramı Üzerine Yeni Denemeler, Legal Yayıncılık, İstanbul, 2010.

Çeviri

René Descartes, Metot Üzerine Konuşma, Paradigma yay., İstanbul, 2011

Jean Didier, John Locke Paradigma yay., İstanbul, 2009

Alfred Fouillée, Descartes, Eflatun (Efil) yay.,  Ankara,  2009

Emile Boutroux, Leibniz: Hayatı ve Felsefesi, Paradigma yay., İstanbul, 2009

Nayla Farouki, İdea Nedir?, Say yay., İstanbul, 2009

(Derleme), Analitik Felsefe, Say yay., İstanbul, 2008

Olivier Abel, Jerome Porée, Ricoeur Sözlüğü, Say yay., İstanbul, 2011

G. W. Leibniz, Monadoloji-Metafizik üzerine Konuşma, Doğu-Batı yay., Ankara, 2011

Henri Bergson, Metafiziğe Giriş, Paradigma yay., İstanbul, 2011

René Descartes, Hakikatin Araştırılması-Dünya ya da Işık Üzerine Deneme, Paradigma yay., İstanbul, 2011

Ernest Renan, Dilin Kökeni Üzerine, Bilge Kültür Sanat yay., İstanbul, 2011

(Umut Öksüzan ile ortak çeviri) Paul Ricoeur, Zaman ve Anlatı IV: Öykülenen Zaman, Yapı-Kredi yay., İstanbul, 2013

Jean-Gérard Rossi, Analitik Felsefe, Bilge Kültür Sanat yay., İstanbul, 2013

Pascal Picq ve diğerleri, Dilin Kökenleri, Bilge Kültür Sanat yay., İstanbul, 2013

Görseller