Felsefe Anabilim Dalı
Ad - SoyadE-posta
Prof.Dr.Melih BAŞARAN

Anabilim Dalı Başkanı

mbasaran@gsu.edu.tr
Prof.Dr. Mehmet Türker ARMANERtarmaner@gsu.edu.tr
Doç.Dr. Aliye KOVANLIKAYA akovanlikaya@gsu.edu.tr
Doç.Dr. Atakan ALTINÖRS aaltinors@gsu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Orhan Ömer AYGÜN oaygun@gsu.edu.tr
Doç.Dr. Paul-Albert BALLANFAT pballanfat@gsu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi T. Necati ILGICIOĞLU nilgicioglu@gsu.edu.tr
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı
Ad - SoyadE-posta
Prof.Dr. İnci ÇINARLI

Anabilim Dalı Başkanı

icinarli@gsu.edu.tr
Prof.Dr. Banu Müjde KARSAK bkarsak@gsu.edu.tr
Doç.Dr. Elgiz YILMAZ elyilmaz@gsu.edu.tr
Doç.Dr. Halime YÜCEL BOURSE hyucel@gsu.edu.tr
İktisat Anabilim Dalı
Ad - SoyadE-posta
Prof.Dr. Sahir KARAKAYA

Anabilim Dalı Başkanı

skarakaya@gsu.edu.tr
Doç.Dr. İrem ZEYNELOĞLU izeyneloglu@gsu.edu.tr
Doç.Dr. Saadet İYİDOĞAN siyidogan@gsu.edu.tr
Doç.Dr. Sevgi GENCAY İNECİsineci@gsu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Ayfer KARAYEL akarayel@gsu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Bilge ÖZTÜRK GÖKTUNA bozturk@gsu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ULUS mulus@gsu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Ruhi TUNCER rtuncer@gsu.edu.tr
İletişim Anabilim Dalı
Ad - SoyadE-posta
Prof.Dr. İnci ÇINARLI

Anabilim Dalı Başkanı

icinarli@gsu.edu.tr
Prof.Dr. Kerem RIZVANOĞLU krizvanoglu@gsu.edu.tr
Öğ.Gör.Dr. Gülsün GÜVENLİ gguvenli@gsu.edu.tr
İşletme Anabilim Dalı
Ad - SoyadE-posta
Prof.Dr. M.Yaman ÖZTEK

Anabilim Dalı Başkanı

moztek@gsu.edu.tr
Prof.Dr. İdil KAYA ikaya@gsu.edu.tr
Prof.Dr. Ahmet Fahri NEGÜS fnegus@gsu.edu.tr
Prof.Dr. Ömür SÜER osuer@gsu.edu.tr
Prof.Dr. Rüstem HACIRÜSTEMOĞLU rhacirustemoglu@gsu.edu.tr
Prof.Dr. Volkan DEMİR vdemir@gsu.edu.tr
Doç.Dr. Aylin ATAAY aataay@gsu.edu.tr
Doç. Dr. Caner DİNÇER cdincer@gsu.edu.tr
Doç.Dr. Ulun AKTURAN uakturan@gsu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Aslı Gül ÖNCEL aoncel@gsu.edu.tr
Öğr.Gör. Hale Dilek SÜER hdsuer@gsu.edu.tr
Öğr.Gör. Özlem L.GEORGES ogeorges@gsu.edu.tr
Kamu Hukuku Anabilim Dalı
Ad - SoyadE-posta
Prof.Dr. Necmi YÜZBAŞIOĞLU

Anabilim Dalı Başkanı

nyuzbasioglu@gsu.edu.tr
Prof.Dr. Ahmet Ulvi TÜRKBAĞ auturkbag@gsu.edu.tr
Prof.Dr. Erdoğan BÜLBÜL ebulbul@gsu.edu.tr
Prof.Dr. Emre ÖKTEM eoktem@gsu.edu.tr
Prof.Dr. Rıdvan AKIN rakin@gsu.edu.tr
Prof.Dr. Ümit KOCASAKAL ukocasakal@gsu.edu.tr
Prof.Dr. Zeynep Özlem ÜSKÜL ENGİN zengin@gsu.edu.tr
Doç.Dr. S.Anlam ALTAY aaltay@gsu.edu.tr
Doç.Dr. Vesile Sonay EVİK vsevik@gsu.edu.tr
Doç.Dr. Eylem Aksoy Retornazeaksoy@gsu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Çağla TANSUĞ ctansug@gsu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Birden GÜNGÖREN BULGAN bgungoren @gsu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Demirhan Burak ÇELİK dbcelik@gsu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Özge AKSOYLU oaksoylu@gsu.edu.tr
Karşılaştırmalı Dilbilim ve Uygulamalı Diller Anabilim Dalı
Ad - SoyadE-posta
Yrd.Doç.Dr. Atilla DEMİRCİOĞLU

Anabilim Dalı Başkanı

ademircioglu@gsu.edu.tr
Yrd.Doç.Dr. Engin BEZCİ

Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı

ebezci@gsu.edu.tr
Doç.Dr. Marie Helene SAUNER LEROY mhsaunerleroy@gsu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi S.Seza YILANCIOĞLU syilancioglu@gsu.edu.tr
Özel Hukuk Anabilim Dalı
Ad-SoyadE-posta
Prof.Dr. Necmi YÜZBAŞIOĞLU

Anabilim Dalı Başkanı

nyuzbasioglu@gsu.edu.tr
Prof.Dr. Enver Murat ENGİN mengin@gsu.edu.tr
Prof.Dr. Güray ERDÖNMEZ gerdonmez@gsu.edu.tr
Prof.Dr. Hakan PEKCANITEZ hpekcanitez@gsu.edu.tr
Prof. Dr. Tolga AYOĞLUtayoglu@gsu.edu.tr
Prof.Dr. Mehmet ERDEM merdem@gsu.edu.tr
Doç.Dr. Hatice ÖZDEMİR KOCASAKAL hozdemir@gsu.edu.tr
Doç.Dr. Hüseyin Murat DEVELİOĞLU hmdevelioglu@gsu.edu.tr
Doç.Dr. İlhan YILMAZ iyilmaz@gsu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Halil Ali DURAL alidural@gsu.edu.tr
Radyo-Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı
Ad - SoyadE-posta
Prof.Dr. İnci ÇINARLI

Anabilim Dalı Başkanı

icinarli@gsu.edu.tr
Prof.Dr. Nilgün Tutal CHEVİRON ntutal@gsu.edu.tr
Prof.Dr. Serhat GÜNEY sguney@gsu.edu.tr
Doç.Dr. Nebahat AKGÜN ÇOMAK ncomak@gsu.edu.tr
Doç.Dr. Nazlı AYTUNA nulbay@gsu.edu.tr
Doç.Dr. Özlem Danacı YÜCE odanaci@gsu.edu.tr
Nesrin Tan AKBULUT nakbulut@gsu.edu.tr
Siyaset Bilimi Anabilim Dalı
Ad-SoyadE-posta
Doç.Dr Birol ÇAYMAZ

Anabilim Dalı Başkanı

bcaymaz@gsu.edu.tr
Prof.Dr. Yüksel DİNÇER ydincer@gsu.edu.tr
Doç.Dr. Ahmet KUYAŞ akuyas@gsu.edu.tr
Doç.Dr. Yeşeren ELİÇİN yelicin@gsu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi (Doç. Dr.) Özgür ADADAĞ oadadag@gsu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Hakan YÜCEL hyucel@gsu.edu.tr
Öğr.Gör.Dr. Esra ATUK eatuk@gsu.edu.tr
Sosyoloji Anabilim Dalı
Ad-SoyadE-posta
Yrd.Doç. (Doç.) Dr. Verda İRTİŞ

Anabilim Dalı Başkanı

virtis@gsu.edu.tr
Prof.Dr. Ali ERGUR aergur@gsu.edu.tr
Doç.Dr. A.Didem DANIŞ ŞENYÜZ danis@gsu.edu.tr
Doç.Dr. İpek MERÇİL imercil@gsu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi (Doç. Dr.) Feyza AK AKYOL feyzaak@gsu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Thomas SEGUIN tseguin@gsu.edu.tr
Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı
Ad - SoyadE-posta
Prof.Dr. Füsun TÜRKMEN

Anabilim Dalı Başkanı

fturkmen@gsu.edu.tr
Prof.Dr. Erhan BÜYÜKAKINCI ebuyukakinci@gsu.edu.tr
Prof.Dr. Sezai Enis TULÇA setulca@gsu.edu.tr
Doç.Dr. Ali Faik DEMİR fdemir@gsu.edu.tr
Doç.Dr. Selcan SERDAROĞLU sserdaroglu@gsu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Beyza Ç.TEKİN btekin@gsu.edu.tr