Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören öğrencileri desteklemek için verilen 100 / 2000 YÖK Doktora Bursları Projesi kapsamında, Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Doktora Programları Anayasa Hukuku ve Medeni Usul Hukuku bilim dallarına kontenjan tahsis edilmiştir. 

100/2000 YÖK Doktora Burs Programından yararlanmak isteyen ve aşağıdaki başvuru koşullarını taşıyanların, 27.02.2017 günü mesai saati bitimine kadar Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ne bizzat başvurmaları gerekmektedir.  

Başvuru Koşulları:

 1. T.C. vatandaşı olmak.
 2. Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak.
 3. Herhangi bir işyerinde çalışmıyor olmak.
 4. Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün Özel Hukuk Doktora veya Kamu Hukuku Doktora Programı için belirlediği başvuru şartlarını taşıyor olmak.
 5. Halen bir devlet yükseköğretim kurumunda Özel Hukuk Doktora veya Kamu Hukuku Doktora Programlarından birinde eğitime devam ediliyorsa, tez aşamasına geçmemiş olmak.
 6. Anayasa Hukuku veya Medeni Usul Hukuku bilim dalında doktora tezi hazırlayacak olmak.

 

Başvuru Sırasında Sunulacak Belgeler: 

100/2000 YÖK Doktora Burs Programından yararlanmak isteyen ve yukarıdaki başvuru koşullarını taşıyanların, 

 1. T.C. vatandaşı olduğunu gösterir nüfus cüzdanı veya pasaportun aslı ve fotokopisi,
 2. Başvuru dilekçesi,
 3. Özgeçmiş,
 4. Herhangi bir işyerinde çalışmadığına ilişkin yazılı beyan,
 5. ALES veya eşdeğeri sınavın geçerli sonuç belgesinin internet çıktısı (en az ALES EA 70 puan veya eşdeğeri)
 6. YDS veya eşdeğeri sınavın geçerli sonuç belgesinin aslı veya internet çıktısı (en az YDS Fransızca/İngilizce 70 puan veya eşdeğeri) 
 7. Anayasa Hukuku alanındaki kontenjan için başvuranların, hukuk fakültesi ve hukuk alanında bir yüksek lisans programı mezunu olduğunu gösteren diplomaların asılları ve fotokopileri,
 8. Medeni Usul Hukuku alanındaki kontenjan için başvuranların, hukuk fakültesi ve bir özel hukuk yüksek lisans programı mezunu olduğunu gösteren diplomaların asılları ve fotokopileri,
 9. Halen bir devlet yükseköğretim kurumunda Özel Hukuk Doktora veya Kamu Hukuku Doktora Programında eğitimine devam edenlerin, tez aşamasına geçmediğini gösterir belge

ile birlikte, 27.02.2017 günü mesai saati bitimine kadar Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ne bizzat başvurmaları gerekmektedir.  

Süresi içinde başvuru yapanların, mülakat için 28.02.2017 tarihinde saat 14:00’te Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı’nda hazır bulunmaları gerekmektedir. 


Category: Duyurular , Slider